Barefoot shoes

Please scroll down for the English post

Let's talk shoes! Om specifiek te zijn, barefoot shoes. Of in het Nederlands blote-voeten-schoenen, maar laten we eerlijk zijn, dat klinkt voor geen meter. Dus van nu af aan houden we het op barefoot schoenen. Ik zal de eerste zijn die toegeeft dat ik iets met schoenen heb. Ten eerste hoe ze voelen, comfort voorop, zeker als je er de hele dag op loopt. Ten tweede hoe ze eruit zien, ze kunnen absoluut iets toevoegen aan een outfit.


ZERO DROP

De afgelopen paar jaar is mijn schoenkeuze behoorlijk veranderd. Van hoge, dikke hakken (voor de mensen die dat niet wisten, ik ben een tijd gek geweest op gothic lolita en classic lolita) naar een hak die absoluut niet hoger dan 5, misschien 6 centimeter mag zijn. Maar het liefst heb ik toch een platte schoen. En met plat bedoel ik plat. Een zero drop please. Ofwel, geen verschil in de dikte van de zool tussen de hiel en de tenen van de schoen. Op deze manier wordt het gewicht gelijk verdeeld over de voet. Je hiel en je voorvoet krijgen evenveel te verduren in plaats van steeds een groot deel van het gewicht op de voorvoet te plaatsen.


Verder zorgt dit er waarschijnlijk voor dat je in plaats van met een opgehoogde hak, waar je met de hak eerst de grond raakt, je nu eerst met het voorste of middelste deel van je voet de grond raakt. Waarom dit goed is? Je voet is ontworpen om de schok van het lopen en rennen op te kunnen vangen, met spieren. Als je eerst je voorvoet op de grond plaats heb je je voetholte, je enkelgewricht en dan de knie en heup om de schok op te vangen. Op het moment dat je de grond eerst raakt met je hiel gaat die schok recht door naar de knie en heup. Je mist dan dus een deel van je natuurlijke schokdemping en dat kan voor problemen zorgen.


DUN & FLEXIBEL

Er zitten ontzettend veel sensorische zenuwen in je voeten en dat is niet zomaar. Je

voeten zijn ontworpen om zonder schoenen te gebruiken. Ze brengen je van A naar B en om dat veilig te doen hebben ze informatie nodig.

Temperatuur verschillen en verschillen in de ondergrond geven enorm veel informatie aan je hersenen wat je vervolgens helpt om de manier van lopen aan te passen. Op een gladde ondergrond loop je bijvoorbeeld heel anders dan wanneer je genoeg grip hebt. En als je over grind loopt, loop je anders van wanneer je over gras loopt. Een dunne en flexibele zool helpt je om je ondergrond beter te voelen maar ook om de spieren in je voet beter te gebruiken. De manier waarop je voet zich kan bewegen helpt namelijk wel degelijk om meer grip te krijgen en je balans beter te bewaren. Oh en je struikelt waarschijnlijk een stuk minder (dat is in elk geval wat ik merk als ik mijn barefoots draag).


Ik ga ook heel eerlijk zijn, ik wordt er heel blij van als ik verschil in ondergrond voel. Het voelt als een massage voor je voeten en mijn voeten worden er gek genoeg minder moe van als de ondergrond regelmatig wisselt.


WIEBELRUIMTE

Ik heb altijd relatief wijde, korte voetjes gehad. Ik draag maat 36 (Europese maat). En als ik eerlijk ben, waarschijnlijk een 35,5 of zelfs 35 maar dat verschilt per schoenmerk, daarnaast hebben ze vaak niet kleiner dan 36. Dus 36 it is. Naast het feit dat mijn voeten vrij wijd zijn en ze in veel schoenen daardoor opgepropt voelen is wiebelruimte in schoenen voor mij een must. Als ik niet met mijn tenen kan wiebelen als ik de schoenen aan heb vallen ze af. Barefoot schoenen zijn daar absoluut ideaal voor. Ze hebben een relatief wijde toebox (ik weet niet of daat een Nederlands woord voor is) zodat je je tenen goed kunt spreiden als je loopt. Je weet wel, waar je tenen eigenlijk voor gemaakt zijn. Naast dat het gewoonweg goed voelt om je tenen te spreiden helpt het je ook met je evenwicht. Het vergroot het oppervlak waar je op staat iets en ze helpen met het corrigeren van je evenwicht.


LICHTGEWICHT

En dan zijn de schoenen ook nog eens lekker licht. Zelf vind ik het een voordeel omdat het lopen minder vermoeiend maakt. Je hebt simpelweg niet nog het extra gewicht van je schoenen die je moet meezeulen.


PRACTICE MAKES PERFECT

Als je niet gewend bent om op blote voeten te lopen zul je rustig aan moeten doen als je besluit barefoot schoenen uit te proberen. Je spieren zijn het niet gewend en waarschijnlijk zul je de manier van lopen iets moeten aanpassen. Begin dus rustig aan in en rondom huis. Als je altijd schoenen hebt gedragen die je voeten aan alle kanten ondersteunen zul je eerst zelf weer je natuurlijke steun moeten opbouwen, die spieren zijn waarschijnlijk behoorlijk lui geworden.


Ik heb zelf jaren last gehad van een klik in mijn knieën die later is verhuisd naar mijn heupen. Ik geloof dat het een "snapping hip" heet. In het begin heb ik er nooit zo'n last van maar als het langer aanhoud kan het vrij pijnlijk worden. Zelf heb ik gemerkt dat het enorm helpt als ik regelmatig yoga doe. Het komt nu alleen nog terug als ik echt langere stukken loop en daarbij heb ik gemerkt dat het dragen van barefoot schoenen echt helpt. Mijn fysio heeft gezegd dat wanneer je schoenen draagt met een soepele zool, je voet vloeiend kan bewegen waardoor je je spieren niet vastzet. Dat is waarschijnlijk waar het dan bij mij misgaat. Ik denk ook dat ik misschien anders loop met barefoot schoenen wat ervoor zorgt dat de klik ook wegblijft.


Ik ben geen podotherapeut. Wat je hier leest is gebaseerd op mijn eigen ervaring en de dingen die ik door de jaren heen heb gelezen. Als je niet zeker weet of barefoot schoenen iets voor jou zijn kun je altijd bij je huisarts of een andere specialist langs. In tussentijd is het misschien interessant om dit filmpje eens te kijken en zeker ook deze. Daarnaast staat op de website van merken die barefoot schoenen verkopen vaak ook nog een hoop informatie. Zelf vind ik dat vivobarefoot duidelijke informatie geeft.


Let's talk shoes! To be more specific, barefoot shoes. I will be the first one to admit that I have a ting with shoes. First of al how they feel, comfort first, especially when you walk on them all day. Second how they look, they sure can add something to an outfit.


ZERO DROP

The past few years my choice of shoes has changed quite a bit. From high, thick heels (for the people who didn't know, I used to be into gothic lolita and classic lolita) to a heel no higher than 5, maybe 6 centimetre. But most of all I prefere a flat shoe. And when I say flat, I mean flat. A zero drop please. Meaning, no difference in height between the heel and the toe of the shoe. This way the weigth is evenly spread over the foot. Your heel and forefoot get to withstand the same amount of weigth instead of the forefoot having to carry most of the weight.


Also, it will most likely result in instead of hitting the ground heel first like when your heel is elevated, you are more likely to hit the ground first with your forefoot or the middle part of your foot. Why that's a good thing? Your foot is designed to absorb the shock when walking or running using your muscles. When you hit the ground forefoot first, you have your arch, ankle joint and then your knee and hip to absorb the shock. When you hit the ground heel first, that shock goes straight into your knee and hip. So you miss part of your natural shock absorption which could cause problems.


THIN & FLEXIBLE

There are a thon of sensory nerves in your feet and not without reason. Your feet are designed to take you from A to B and to do so safely they need information.

Change in temperature and changes in the surface you are walking on give a whole lot of information to your brain which helps you to change the way of walking to the surface you walk on. For example, on a slippery surface you are going to walk different then when you are walking on a surface that has plenty of grip to it. Walking on gravel is going to be different from walking in grass. A thin and flexible sole is going to help you to feel the surface you are walking on but also to actually use the muscles in your feet the way they were build to be used. The way your foot moves does help you to get a better grip and to keep your balance. Oh and you are less likely to trip (at least that is what I notice when I wear my barefoots).


Also I will be honest, I just really like to feel the difference in the surfaces I walk on, it makes me happy. It feels like a massage for your feet and strangely my feet don't get as tired when I feel a change in surface every now and then.


WIGGLEROOM

I have always had relatively wide, short feet. Ik heb altijd relatief wijde, korte voetjes gehad. Ik draag maat 36 (Europese maat). I wear a size 36 (Europian size). And to be honest, that might actualy be a 35,5 or even a 35 but that depends on the brand, besides most brands don't go smaller than a 36. So 36 it is. Besides the fact that my feet are quite wide what makes them feel trapped in most shoes, having some wiggleroom for my toes in the shoes is a must. If I can't wiggle my toes when wearing a pair of shoes they are not an option. Barefoot shoes are quite ideal when it comes to this. They have a relatively wide toebox so you can spread your toes as you are walking. You know, what your toes are made to do. Besides that it just feels good to spread your toes it also helps you with your balance. It increases the surface you can stand on and they help to correct your balance.


LIGHTWEIGHT

And then those shoes are also nice and light. I personally like it because is makes walking around less tiring. You simply don't have the extra weight of your shoes to carry around.


PRACTICE MAKES PERFECT

If you aren't used to walking around barefoot you will have to take it slow when you decide to give barefoot shoes a go. Your muscles aren't used to it and you will most likely have to adjust your way of walking slightly. So start slow around the house. If you have always worn shoes that cushion and support your shoes in every imaginable way, you will have to build up your own natural support again, the muscles most likely have gotten a little lazy.


I have had snap in my knees for years that later moved up to my hips. I think it's called a "snapping hip". In the beginning I won't feel much, just that it's there but if it keeps snapping it can get quite painful. I noticed it helps a lot when I practice yoga regularly. Now it only comes back when I am walking longer distances and I noticed wearing my barefoot shoes helps a lot. My fysio said that when you wear shoes with a flexible sole, your foot kan move more fluent which means you don't lock your muscles. That is probably where it can go wrong for me. I also think I might be walking different when I wear my barefoot shoes what might have something to do with keeping the snapping away.


I am not a podologist. What you just read is based on my own experience and what I have read myself through the years. If you aren't sure if barefoot shoes are something you should try you can always ask your doctor or another specialist. In the meanwhile you might find it interesting to watch this video and this one for sure. Besides that you can find a whole lot of information on the websites of brands that sell barefoot shoes. I think vivobarefoot has some good information on their website.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi I'm Eva!

I firmly believe in following your gut, in everything you do. Follow my journey to a greener lifestyle with less waste and more awareness.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.